210223 mysle pozytywnie

Społeczność naszej szkoły przystąpiła do programu „Myślę pozytywnie”. Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, szczególnie w obliczu wielu nowych zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego. Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia.