Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja” wspierającym rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. 

Celem projektu jest:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
  i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

W ramach tego projektu uczniowie wraz z wychowawcami zrealizują 5 modułów:

1. Kreatywność
2. Wyobraźnia
3. Moc słów
4. Empatia
5. Oswajanie strachu

Więcej informacji na temat projektu:

https://emocja.org