W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas 2a i 2b przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego.

„Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki 2022/2023”

Projekt ma na celu pokazanie uczniom, jak wykorzystywać umiejętności zdobyte w szkole w codziennych sytuacjach.

W czasie trwania projektu realizowane są kierunki polityki MEiN:

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze.

2. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wykorzystywanie materiałów audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.

3. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów – wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania projektu.

4. Podnoszenie jakości kształcenia – przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów. Wiodące kompetencje kluczowe: matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Realizując osiem modułów projektu dzieci sprawdzą czy dodawanie, odejmowanie, mierzenie i przeliczanie przydaje się poza klasą, w jaki sposób matematykę można wykorzystać w życiu codziennym.

  • Matematyka na drodze
  • Matematyka u krawca
  • Matematyka na święta
  • Matematyka w muzyce
  • Matematyka w architekturze
  • Matematyka w kinie
  • Matematyka w ZOO
  • Matematyka w parku