171213 zajecia efs

171213 zajecia efs

Szkoła Podstawowa nr 29 zadeklarowała udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewidziany jest na lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020. Uczniowie obecnych klas
III-VII mogą zgłaszać chęć udziału w następujących rodzajach zajęć przeznaczonych dla uczniów zdolnych:

 1

 Język angielski

 2

 Język niemiecki

 3

 Język francuski

 4

 Język włoski

 5

 Język hiszpański

 6

 Język rosyjski

 7

 Zajęcia matematyczne

 8

 Zajęcia z robotyki

 9

 Zajęcia naukowo-techniczne

 10

 Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne
 z wykorzystaniem TIK

 11

 Tworzenie stron i aplikacji

 12

 Tworzenie gier i programowanie

 13

 Koło szachowe

Liczba godzin przewidzianych w ramach każdego rodzaju zajęć wynosi 45. Uczeń może wybrać dowolną ilość form wsparcia, w których chce uczestniczyć. Zgłoszenie chęci udziału w zajęciach jest wiążące. Na udział dziecka w projekcie zgodę wyrażają rodzice. Swój udział w zajęciach należy zgłosić do 13 grudnia br. wypełniając specjalną kartę, którą otrzymali wszyscy uczniowie klas III-VII.