190603 projekt

190603 projekt


Zakończyliśmy realizację projektu „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”,
realizowanego przez naszą szkołę od marca 2019, a zainicjowanego przez Amnesty International, międzynarodową organizację walczącą o prawa człowieka.

Koordynatorkami i edukatorkami projektu były p. Anna Klecha – Suchanek oraz p. Małgorzata Janiszewska, zaś uczestnikami uczniowie klasy 3 e: Julia Blukacz, Maciej Bondyra, Stanisław Całus, Emilia Ćwikła, Martyna Głąb, Hubert Hutny, Patrycja Kośnik, Kinga Majcher, Jan Ochmański, Jakub Podlejski, Iwo Rokicki,  Oliwier Wilczewski, Maksymilian Wojnowski oraz Bartłomiej Wróż.

Celem projektu było wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas cyklu warsztatów poruszane były tematy globalnych nierówności, analizowane Cele Zrównoważonego Rozwoju, a także omawiane prawa człowieka. Uczniowie w ramach zajęć analizowali sytuację krajów, w których prawa człowieka są rażąco łamane, zastanawiali się, jak ta kwestia wygląda w Polsce, wykonali drzewa praw człowieka, a także uczestniczyli w spacerze po dzielnicy, podczas którego diagnozowali problemy naszej okolicy.

Efektem końcowym było podjęcie działania na rzecz społeczności lokalnej, które przyczyniło się do podniesienia świadomości dotyczącej zmian klimatycznych oraz konieczności dbania o środowisko. Młodzież pod okiem opiekunów przygotowała akcję “Czysta okolica zależy od nas”. Akcja miała zwrócić uwagę mieszkańców Grabówki na bardzo aktualny problem palenia śmieci i odpadów, a także wyrzucania ich do okolicznych lasów. Uczniowie zaopatrzeni w transparenty i ulotki nawołujące do zmiany zgubnych dla środowiska przyzwyczajeń oraz przypinki i nalepki z logo projektu udali się na spacer po dzielnicy, podczas którego rozmawiali z mieszkańcami, rozdawali ulotki, wrzucali je do skrzynek, a także manifestowali pod jednym ze sklepów. Akcja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Zaangażowanie naszej młodzieży podczas warsztatów i akcji, ich aktywność i kreatywność, została wysoko oceniona przez organizatorów START THE CHANGE!. Uczniowie oraz opiekunowie otrzymali certyfikaty udziału w projekcie, zaś szkoła została zaproszona do dalszej współpracy w ramach działań AI.

[widgetkit id=437]