Dnia 22 marca gościliśmy w naszej szkole Profilaktyczno – Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa. Zaprezentowany spektakl „Bella” poruszał problematykę związaną z przemocą i agresją wśród dzieci. Przedstawienie pokazało, że najczęstszą przyczyną, przez którą młody człowiek staje się agresorem, jest brak zainteresowań, miłości i pozytywnych wzorców. Dlatego, aby powstrzymać narastanie agresji, nienawiści i nietolerancji, warto zadbać i zorganizować czas wolny dzieci. Należy pokazać, że poza lekcjami można rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Naszym zadaniem jest uświadamianie młodym ludziom, że czasami ich zachowania i działania są niewłaściwe i czynią innym krzywdę. Poprzez sztukę chcieliśmy ukazać właściwe, wartościowe wzorce – wolne od przemocy – oraz skłonić młodego widza do przemyśleń i refleksji.

[widgetkit id=62]