170612 pomoc

170612 pomoc

Celem zajęć przeprowadzonych w czerwcu 2017 roku w klasie IIIc było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Lekcje przeprowadziła pani Bożena Kukla. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się między innymi, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Po wstępnej, teoretycznej części uczniowie przystąpili do części praktycznej, która objęła:

  • sprawdzenie bezpieczeństwa osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
  • sprawdzenie przytomności osoby poszkodowanej,
  • sprawdzenie oddechu osoby poszkodowanej,
  • ułożenie rannego w pozycji bocznej ustalonej,
  • uciskanie klatki piersiowej.

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach. Warsztaty uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielana pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

[widgetkit id=205]