190311 efs rektutacja uzup

190311 efs rektutacja uzup

Zapraszamy nauczycieli chętnych do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”.

Nabór uzupełniający trwa od 14.09.2020 do 21.09.2020.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze, które zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz załącznikami znajdującymi się poniżej.

Ogloszenie o naborze
Zalacznik 1 SP29 Wykaz
Zalacznik 2 Formularz zgłoszeniowy
Zalacznik 3 Oświadczenia