181012 efs rektutacja

181012 efs rektutacja

Zapraszamy nauczycieli chętnych do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”.

Nabór uzupełniający trwa od 04.06.2019r. do 12.06.2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze, które zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz załącznikami znajdującymi się poniżej.

Ogloszenie o naborze
Zalacznik 1 SP29 Wykaz
Zalacznik 2 Formularz zgłoszeniowy
Zalacznik 3 Oświadczenia