maluchy

maluchy

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów spoza obwodu danej szkoły będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego i rozpocznie się w kwietniu br. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły.

Ww. termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wynika z aktualnie trwających prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.