» Rekrutacja do klas pierwszych «

WAŻNA INFORMACJA !
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do wybranej szkoły w terminie do 16.04.2021 r. godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.

Potwierdzenie woli (POBIERZ)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I  (pdf)

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego: