Od roku 2006 współpracujemy z innymi szkołami noszącymi imię Królowej Jadwigi. W roku szkolnym 2007/08 braliśmy udział w Internetowym Konkursie Plastycznym „Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na Króla Polski”. Wzięliśmy także udział w Konkursie „Perełki św. Jadwigi Królowej” ogłoszonym przez The Queen Jadwiga Foundation dla szkół z Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej.

Co roku wybieranych jest 10 uczniów ze wszystkich szkół z Rodziny. Uczniowie-kandydaci do perełki-powinni spełniać następujące warunki:

  • być szczególnie uzdolnionym w jakiejś dziedzinie,
  • osiągać bardzo dobre wyniki w nauce,
  • stawać w obronie słabszych,
  • wykazywać inicjatywę w pomocy uczniom mniej zdolnym,
  • wykazywać duże zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego.

Warunek piąty jest konieczny. Z pozostałych czterech wystarczy spełnić dwa. W oparciu o proponowane kryteria opracowany został szczegółowy regulamin przez Panie Małgorzatę Grzankowską i Lidię Krzyżosiak. Uczniem naszej szkoły, zgłoszonym do konkursu, był Michał Hutny. Tutaj możesz przeczytać, co napisano o nim na stronie Rodziny. Klikając tutaj, możesz wejść na forum Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej.

certyf weronika

W roku 2008 do konkursu została zgłoszona Weronika Chrząstek, która została jego laureatką.

W Dniu Matki (26 maja 2008r.) nasi uczniowie i absolwenci z Gimnazjum nr 14 w Częstochowie złożyli własnoręcznie wykonane kwiaty oraz kartki z wierszykami dedykowane Matce Bożej oraz patronce naszej szkoły św. Jadwidze Królowej. Uczniowie modlili się także za swoje mamy w dniu ich święta.

W dniu 8 czerwca 2008 r. w Radiu „Jasna Góra” zaprezentowano audycję przygotowaną przez uczniów kl. III c (wychowawca. p. Ewa Krajewska). W ten sposób, w święto naszej Patronki, uczniowie podzielili się wiadomościami z innymi dziećmi.

W roku szkolnym 2008/2009 włączyliśmy się do wspólnego odmawiania dziesiątki różańca w intencjach uczniów, nauczycieli i pracowników szkół im. Królowej Jadwigi.
Planujemy również czynnie przyłączyć się do akcji „Złota nitka” – odwiedziny u Rodziny. Delegacja szkoły odwiedza inną szkołę jadwiżańską z księgą pamiątkową. W księdze tej każda szkoła zostawia swój ślad i prezentuje swoją działalność. Jej ślady, czyli „złote nitki”, symbolizują powiązanie wszystkich szkół im. Królowej Jadwigi. W dniu 26 maja 2009 r. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. W zjeździe uczestniczyło 21 szkół – ok. 1200 uczestników, których patronką jest Święta Jadwiga Królowa. Przewodniczący Rady Rodziny Szkół – pan Jerzy Piskor powiedział, że „główną ideą tego spotkania jasnogórskiego jest zawierzenie Matce Bożej naszej Rodziny Szkół”.

Uroczystą Mszę Świętą w bazylice koncelebrował wraz z innymi kapłanami ks. dr Jan Koclęga, który w homilii wygłoszonej powiedział, że „Święta Jadwiga jest mi szczególnie bliska ze względu na swoją miłość do Boga i ojczyzny(…) Zwłaszcza dzisiaj jest ona świetnym przykładem dla młodych ludzi.” Następnie Eucharystii w przepięknym orszaku królewien i dworu udaliśmy się wszyscy przed ołtarz Świętej Jadwigi, składając symbolicznie kwiaty, jako dar wdzięczności za opiekę i wstawiennictwo. Na zakończenie w Sali Papieskiej miała miejsce konferencja o duchowości św. Jadwigi Królowej oraz wystąpienie dr Stanisławy Postawy – Dyrektora Archiwum św. Jadwigi Królowej z Krakowa. Następnie o godz. 12:30 w Sali Papieskiej odbyło się spotkanie z gośćmi z Krakowa, tzn. z siostrą Jadwiżanką, która przybliżyła duchowość Świętej Jadwigi, oraz z panią dyrektor Archiwum Świętej Jadwigi Królowej – dr Stanisławą Postawą. Uczniowie pamiętali też, że 26 maja to Święto Mamy. Każda szkoła przygotowała krótką część artystyczną.

Pielgrzymowanie zainaugurowały w 2008 roku dzieci i młodzież z częstochowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację uroczystości to pani Barbara Rek i ks. Jacek Szczecina.

Tutaj możesz zobaczyć, co na temat uroczystości napisało Biuro Prasowe Jasnej Góry.
Tutaj możesz przeczytać relację z pielgrzymki na forum Szkół Jadwiżańskich, a tutaj zobaczyć video nagrane w Auli Jana Pawła II.

jadwisia

Dnia 30 maja 2012 roku klasa I a i IV b pod opieką pani Ewy Krajewskiej, Barbary Rek i Violetty Strzeleckiej wzięły udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie.  Po przyjeździe do dawnej stolicy naszego państwa udaliśmy się do Katedry na Wawelu. Tam obejrzeliśmy wspaniałe sarkofagi naszych królów, srebrną trumnę z relikwiami św. Stanisława, relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, krzyż, pod którym modliła się św. Jadwiga. Potem weszliśmy na dzwonnicę, by na własne oczy zobaczyć słynny dzwon Zygmunta. O godzinie 15:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji nauczycieli i uczniów Szkół Jadwiżańskich. Każda z przybyłych delegacji szkół im. Św. Jadwigi Królowej miała swoją królową i orszak królewski. Z naszej szkoły w postać św. Jadwigi wcieliła się Laura Pacud. Po uroczystości, pod kaplicą, w której znajdują się relikwie naszej patronki wszystkie szkoły złożyły pąsowe róże. Uczniowie i nauczyciele czuli się zaszczyceni i wyróżnieni, że mogli wziąć udział w tej podniosłej uroczystości.