200828 nowy rok szk 2020 21

200828 nowy rok szk 2020 21

 

1 września 2020r. uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Przy wejściu do budynku szkolnego  uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce, a podczas pobytu zachowywać  dystans społeczny.

Zgodnie z zaleceniami MEN, ze względów bezpieczeństwa do szkoły w dzień rozpoczęcia roku szkolnego wchodzą tylko uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice dzieci klasy pierwszej. W przypadku uczniów klasy pierwszej dziecku podczas spotkania może towarzyszyć tylko jeden rodzic.

Spotkania będą trwały około 30 minut.

Ia, Ib  –  godzina 11.00  sala gimnastyczna

IIa – godzina 9.00 sala 010

IIb – godzina 9.30 sala 009

IIc – godzina 10.00 sala 106

IIIa – godzina 10.30 sala 105

IIIb – godzina 11.00 sala 102

IVa, IVb, IVc – godzina 13.00 sala gimnastyczna

Va – godzina 9.30 sala 115

VIa – godzina 9.00 sala109

VIb – godzina 10.30 sala111

VIc – godzina 11.15 sala 208

VId – godzina 11.00 sala 217

VIIa – godzina 10.30 sala 116

VIIb – godzina 10.00 sala 19

VIIc – godzina 11.00 sala 112

VIIIa – godzina 9.00 sala21

VIIIb – godzina 10.00 sala 215

VIIIc – godzina 9.30 sala 117