200828 nowy rok szk 2020 21

200828 nowy rok szk 2020 21

1 września 2021 r. uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Przy wejściu do budynku szkolnego uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce, a podczas pobytu zachowywać dystans społeczny oraz zasłaniać maseczką usta i nos w przestrzeni wspólnej.

Zgodnie z zaleceniami MEiN, ze względów bezpieczeństwa do szkoły w dzień rozpoczęcia roku szkolnego wchodzą tylko uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice dzieci klasy pierwszej. W przypadku uczniów klasy pierwszej dziecku podczas spotkania może towarzyszyć tylko jeden rodzic.

Spotkania będą trwały około 30 minut.

Ia, Ib – godzina 10.00 sala gimnastyczna

IIa – godzina 9.00 sala 102

IIb – godzina 11.00 sala 102

IIIa – godzina 9.30 sala 105

IIIb – godzina 10.00 sala 106

IIIc – godzina 10.30 sala 107

IVa, IVb – godzina 11.30 sala gimnastyczna

Va – godzina 10.30 sala 217

Vb – godzina 11.00 sala 208

Vc – godzina 9.00 sala 18

VIa – godzina 9.30 sala 111

VIIa – godzina 10.00 sala 109

VIIb – godzina 11.00 sala 117

VIIc – godzina 11.30 sala 115

VIId – godzina 10.00 sala 215

VIIIa – godzina 9.00 sala 116

VIIIb – godzina 9.30 sala 210

VIIIc – godzina 10.30 sala 112