210906 rozpoczecie roku

210906 rozpoczecie roku

1 września w deszczowej aurze i w nietypowy sposób rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022.

Uczniowie klas starszych 5-8 oraz młodszych 2 i 3, witani przez swoich wychowawców w salach lekcyjnych otrzymali najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na sali gimnastycznej uczestniczyli, wraz z rodzicami, uczniowie klas pierwszych, dla których było to pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego.

W drugiej turze, w spotkaniu na sali gimnastycznej, uczestniczyli uczniowie klas czwartych, którzy opuszczając szeregi najmłodszych uczniów wkraczali do świata „starszaków”.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 29 i wysłuchaniem hymnu Polski.

Pani Dyrektor serdecznie przywitała reprezentantów braci uczniowskiej zgromadzonych w sali gimnastycznej, a następnie przypomniała o wrześniu 1939r., zachęcając uczniów do uczczenia minutą ciszy Polaków poległych w II wojnie światowej.

Na zakończenie zaprezentowany został krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas starszych pod czujnym okiem pani Moniki Itczak i pani Aliny Witczak.

[widgetkit id=548]