Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła do konkursu „Niebieskie przedszkole/Niebieska szkoła przyjazna osobie ze spektrum autyzmu”. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Daj mi czas” oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa.

Konkurs skierowany jest do częstochowskich placówek ogólnodostępnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych wychowujących i kształcących dzieci i młodzież z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu i trwa od 04.05.2021 do 28.02.2022.

Celem nadrzędnym konkursu jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.

Praca konkursowa polega na przygotowaniu raportu z realizacji działań podejmowanych na rzecz osób ze spektrum autyzmu w placówce. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i przyzna im tytuł „Niebieskiego przedszkola/ szkoły dostępnej dla ucznia ze spektrum autyzmu”.

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach konkursu w naszej szkole jest p. Magdalena Kempa

Działania związane z realizacją poszczególnych zadań będą realizowały:

  • p. Renata Gajda
  • p. Beata Dąbrowska
  • p. Anna Krygier z klasą 3c
  • p. Ewa Krajewska z klasą 1a
  • p. Agnieszka Glenc
  • p. Katarzyna Swodczyk
  • p. E. Bogdał z klasą 8c
  • p. A. Kula
  • p. Małgorzata Janiszewska