Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – rok szkolny 2021/22

Opiekunowie: Izabela Bartelt-Adamczyk i Karol Opic

 

Przewodnicząca: Anna Mielczarek 8c
Wiceprzewodniczący: Kamil Grabara 8a

Członkowie Zarządu:

Kaja Erdman 7b
Kamil Sarkowicz 7d
Nadia Massalska 6a
(zdjęcia wkrótce)
 Rok szkolny 2021/22