180919 EFS logo

180919 EFS logo

W roku szkolnym 2018/2019 (i na calutki następny – 2019/2020) proponujemy naszym uczniom jeszcze szerszy wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Jest w czym wybierać, jest motywacja, by szukać w sobie talentu poligloty czy też przyszłego studenta politechniki. Oto lista:

 1. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego.
 2. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego.
 3. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego.
 4. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego.
 5. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego.
 6. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka rosyjskiego.
 7. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki.
 8. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów.
 9. Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym.
 10. Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym.
 11. Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym.

Gwarantujemy ciekawe formy i metody prowadzenia wymienionych zajęć – to część projektu „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

O co chodzi? O fajerwerki intelektualne – piękną, twórczą, intrygującą, o bezbolesną, bo przyjemną (to nie oksymoron!) pazerność na wiedzę!

Zdolniacho, sapere aude, czyli odważ się być mądrym, zapisz się na wybrane zajęcia!