Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — — — — —

1. sierpnia delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi, następnie uczestnicy uroczystości udali się przed Pomnik Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz powitaniu uczestników  przez przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nastąpiło uczczenie ofiar Powstania Warszawskiego minutą ciszy. Kolejnym punktem programu obchodów były wystąpienia okolicznościowe.  Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem  Nieznanego Żołnierza. Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Agata Pacud, Agata Petecka, Antonina Bogdał i Adam Dawid.