Jak każdego roku przełom września i października to czas formowania się naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczniowie zainteresowani taką forma działalności uczestniczyli 10 września w spotkaniu organizacyjnym, podczas którego zostali zapoznani z ideą wolontariatu i regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w naszej szkole. Uczestnikom spotkania przydzielone zostało zadanie – pierwszy test, czy rzeczywiście chcą być wolontariuszami. Wykonanie tego zadania – przygotowanie pudełka na zakrętki, aby mogły one być bezpiecznie zbierane w każdej sali lekcyjnej, okazało się dla jednych inspiracją do wykazania się kreatywnością i prawdziwym zaangażowaniem, a dla innych zadaniem zbyt trudnym. Jedni utwierdzili się w przekonaniu, że chcą być wolontariuszami, a inni, że wolontariat nie jest dla nich. Ci pierwsi otrzymali deklaracje uczestnictwa, które po wypełnieniu przez siebie i rodziców zamienili na Kartę Wolontariusza, pozwalającą im na systematyczne dokumentowanie swojego zaangażowania.

Pierwszy wpis: przygotowanie pudełka na zakrętki. Dzięki naszym wolontariuszom, w każdej sali lekcyjnej pojawiło się pomysłowe, kolorowe pudełko umożliwiające wrzucenie zakrętek, bez konieczności przemieszczania się po szkole. Na forum i I piętrze rozmieszczone są największe spośród przygotowanych pojemników. Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie i zachęcamy pozostałych uczniów wrzucania zakrętek.

O kolejnych akcjach, w których nasz SKW bierze udział, poinformujemy wkrótce.