— — — — — — — — — — — — — — —

W dniu 12 października odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty – ślubowanie oraz pasowanie na ucznia. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.

W czwartkowe popołudnie uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas Ia, Ib oraz Ic w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Na uroczystości pojawili się: Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – Pan Piotr Grzybowski, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie – Pani Jolanta Ociepka, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rady Miasta Częstochowy – Pani Emilia Skrzypczyńska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 – Pani Aleksandra Pytlech-Noga. 

Uczniowie klas pierwszych pięknie zaprezentowali się w występie artystycznym a następnie ślubowali na sztandar szkoły być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów naszej szkoły.

Największym przeżyciem dla pierwszoklasistów był moment pasowania. Pani Dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól poprzez dotknięcie ramienia każdego dziecka ogromnym, zaczarowanym ołówkiem zamieniała go w prawdziwego ucznia. Potwierdzeniem przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły było wręczenie legitymacji, pamiątkowych dyplomów oraz upominków, którego dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – Pan Piotr Grzybowski, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Pani Jolanta Ociepka oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rady Miasta Częstochowy – Pani Emilia Skrzypczyńska.

Kochani Uczniowie klas pierwszych! Życzymy Wam, abyście nigdy nie przestawali marzyć a kiedyś w przyszłości sięgnęli gwiazd.

foto: Daria Ulman