Autor: Anna Kołaczyk

— — — — — — — — — — — — — — — —

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem, dzieci doskonale sobie poradziły i udowodniły, że są gotowe, aby stać się stuprocentowymi uczniami. Dodatkowej wagi tej uroczystości dodali przybyli rodzice uczniów oraz zaproszeni goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie – Pani Jolanta Ociepka, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy – Pan Rafał Piotrowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 – Pani Marzena Ułamek.

Uroczystość pasowania rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Dyrektor – Iwona Nędzyńska-Mól, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkoły. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy skierowali słowa podziękowania do uczniów klas pierwszych za zaśpiewanie wszystkich czterech zwrotek hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. Podziękowali dyrekcji oraz rodzicom za zaproszenie na tak piękną uroczystość oraz skierowali do uczniów serdeczne życzenia wytrwałości i powodzenia w dalszej edukacji.

Uczniowie klas: Ia ,Ib i Ic złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, obiecali dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz uczyć się tego, co piękne i mądre, by świat poznawać.

Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice swoich pociech.

Potwierdzeniem przyjęcia w poczet uczniów było wręczenie uczniom legitymacji – pierwszego dokumentu ucznia oraz pamiątkowych dyplomów, którego dokonali Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Jolanta Ociepka i Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Pan Rafał Piotrowski.

Swoje święto pierwszaki ukoronowały występami artystycznymi, zdając tym samym egzamin na ucznia, rodzice zaś wręczyli im słodkie upominki. Na koniec nie zabrakło gratulacji i pamiątkowych zdjęć.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!