180414 maskotka UE

180414 maskotka UE

Serdecznie zapraszamy – zarówno uczniów, jak i rodziców, nauczycieli, wychowawców do włączenia się w Ogólnoszkolne Obchody Dni Europejskich. Tegoroczne „Mistrzostwa” odbywać się będą w terminach: 09.04. – 24.04. (przygotowania), zaś wielki finał w dniach 25-27 kwietnia.

Akcja ma na celu promowanie wartości (tolerancji, demokracji, równości, współpracy, odpowiedzialności, dyplomacji, empatii, otwartości i dociekliwości intelektualnej) oraz: pogłębianie wiedzy o krajach Unii Europejskiej, integrację zespołów klasowych, promowanie zasad uczciwej rywalizacji, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

W programie świętowania cała „europaleta” eurokonkursów: EuroArt, EuroRegio (plastyczne), EuroPrzebój (karaoke),  EuroProPol (konkurs na hasło), EuroQuizy (testy intelektualno – rozrywkowe).

Zapraszamy również do EuroCafe z sercem UNICEF-u – tu można będzie skosztować pyszności z różnych zakątków Europy (dochód z EuroDegustacji przeznaczymy na cele charytatywne).

Finał naszego „Maratonu” to wspólna zabawa na EuroHappeningu – Europa da się lubić.

Zaangażowanie docenione zostanie nagrodami indywidualnymi i nagrodami dla klas; oprócz dyplomów, wpisów do zeszytów spostrzeżeń, celujących ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, przewidziano nagrody rzeczowe!