— — — — — — — — — — — — — — — —

W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach odbyło się wręczenie certyfikatów z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów”. Otrzymało je 37 przedszkoli oraz 147 szkół, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, za udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym o tej samej nazwie.

Wśród nagrodzonych szkół znalazła się także Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

 Inicjatywa, skierowana do dzieci i młodzieży była realizowana od 11 listopada 2022 roku do 30 września 2023 roku. Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju oraz naszego regionu osobach, wydarzeniach i miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania, podejmowane w trzech głównych obszarach. Chodziło bowiem o opiekę nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, a także o opracowanie informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie. Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego był Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Oceny realizowanych przez szkoły i przedszkola działań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego dokonała Kapituła, którą tworzyli: Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Anna Rakocz – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Romuald Kubiciel – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Certyfikat nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez przedszkole/szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu. Wyjątkowym znakiem tytułu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” będzie specjalnie przygotowany bandolier i Ziarna Niepodległości – informuje Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Koordynatorem projektu w SP 29 była p. Barbara Rek. Serdecznie gratulujemy!