170313 mysliwy

170313 mysliwy

Spotkanie z udziałem uczniów klas III c, IVb oraz dzieci ze świetlicy rozpoczęło się od prezentacji oryginalnego, kompletnego stroju myśliwskiego. Następnie, korzystając z tablicy multimedialnej, myśliwy omówił występujące w Polsce gatunki zwierząt, a także strukturę budowy lasu. Ponadto przybliżył dzieciom historię kultury łowieckiej oraz zwyczaje, nazewnictwo i gwarę łowiecką, podając liczne przykłady.

W dalszej części spotkania omówiono wykorzystanie sokołów oraz orłów do zapobiegania wypadkom lotniczym. Przedstawiono także najbardziej popularnych mieszkańców lasu, ich zwyczaje, żywienie oraz tropy zostawiane na ziemi. Wśród nich znalazły się: kuropatwy, bażanty, czaple, muflony, gęsi, jelenie, sarny oraz borsuki.

Na zakończenie spotkania dzieci zostały pouczone, jak zachowywać się, aby nie prowokować niebezpiecznych, leśnych zwierząt. Spotkanie z panem Michałem Rostkowskim było bardzo ciekawe i pouczające. Pozwoliło dzieciom zdobyć wiedzę na tematy związane z zawodem myśliwego oraz fauny zamieszkującej polskie lasy. Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali notesiki w kształcie sowy.

Panie Ewa Krajewska, Ewa Konieczna, Bożena Kukla i Monika Itczak serdecznie dziękują panu Michałowi Rostkowskiemu za niezwykle interesującą prezentację.

[widgetkit id=170]