Autorki: Ewa Latos i Kamila Mielczarek

— — — — — — — — — — — —

W czwartek 17 listopada uczniowie klas szóstych, siódmej i ósmych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej – p. inspektorem Tomaszem Gajewskim i p. podinspektor Agnieszką Kapuścik. Zaproszeni goście przeprowadzili prelekcję na temat: „Przeciwdziałania cyberprzemocy i agresji w Sieci”. Podczas spotkania, uczniowie mieli możliwość głębszego spojrzenia na kwestię  przemocy i odpowiedzialności prawnej oraz zapoznać się z pracą Straży Miejskiej. Funkcjonariusze w ciekawy sposób naświetlili uczniom problem, jakim jest agresja we współczesnym świecie oraz przypomnieli jak budować pozytywne wzorce, aby własną postawą dawać przykład, jak można żyć w zgodzie z samym sobą i innymi.
Atrakcją dla słuchaczy była obecność „partnera” strażników – owczarka belgijskiego o imieniu Prima. Pies tej rasy charakteryzuje się bardzo dobrym węchem i pomaga funkcjonariuszom w poszukiwaniu substancji psychoaktywnych.