komunikat

komunikat

W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie Rodziców uczniów klas ósmych z p. Anetą Kubiak – psychologiem – doradcą zawodowym Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych. Ponadto Rodzice uczniów klas VIII mieli możliwość uzyskania informacji jak wspierać swoje dziecko w wyborze ścieżki zawodowej.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie online, z wykorzystaniem Platformy Teams. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji (i nie tylko) znajdują się  https://padlet.com/akornzppp/SzPodstawowa.