171004 ekophone

171004 ekophone

Pierwszą w tym roku akcją wolontariatu szkolnego jest zbiórka starych telefonów komórkowych. Każdy uczeń posiadający w domu telefon komórkowy, z którym „nie wiadomo, co zrobić”, może go wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników znajdujących się na terenie szkoły. Jeśli telefon będzie dodatkowo opatrzony danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa), otrzyma on wpis pozytywny. Zapraszamy do wspólnej akcji Sprzątania Świata!
Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

ekophone plakat