190522 projekt

W marcu 2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”, zainicjowanego przez Amnesty International, międzynarodową organizację, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Projekt „START THE CHANGE!” realizowany jest w 12 krajach Unii Europejskiej dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Projekt ma na celu wyposażenie nauczycieli oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. W naszej szkole w projekcie wezmą udział wybrani uczniowie klas 3 gimnazjum. Młodzież będzie uczestniczyć w cyklu zajęć na temat praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji oraz  w działaniu (akcji) na rzecz praw człowieka w społeczności szkolnej lub lokalnej. Szkolne koordynatorki projektu, p. Janiszewska i p. Klecha, wezmą udział w webinariach poświęconych wspomnianej tematyce, będą miały też możliwość konsultacji treści i metodyki zajęć skierowanych do młodzieży z ekspertami Amnesty International. Nauczyciele oraz uczniowie zaangażowani w działania projektowe otrzymają atrakcyjne materiały oraz gadżety promocyjne, a po zrealizowaniu wszystkich zadań, odbiorą certyfikat START THE CHANGE! i, co najważniejsze, zdobędą doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na rzecz praw człowieka na świecie. Działania w ramach projektu zakończą się 31 maja 2019.