201009 strefa empatii

201009 strefa empatii

Pandemia wpływa na wszystko – zatem także i forma tej edycji „Strefy Empatii” musiała zostać dostosowana do nowych okoliczności. Jako pierwsza ruszy więc Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony, a młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły przecież nowe potencjalne źródła stresu – czy to w związku ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą się sytuacją życiową rodziców i napięciami, które może to powodować. Dlatego w październiku w szkołach pojawią się plakaty informujące o tym, w jaki sposób w Częstochowie w razie kryzysu można uzyskać wsparcie przez internet – w sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany, profesjonalny. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności będą mogli liczyć na pomoc psychologów i interwentów kryzysowych wysyłając mejla na adres pomoc@cztps.eu

Natomiast pod wspólnym hasłem „Częstochowa wolna od przemocy” realizować będziemy tegoroczną akcję  „Strefy Empatii”.

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14580

Zapraszam do udziału i zaangażowania