Autor: Joanna Bromek

— — — — — — — — — — — —

Bardzo miło jest nam poinformować, że uczennice klasy 7d  Antonina Bogdał i Wiktoria Długosz zdobyły II i III miejsce w XI Edycji Konkursu Interdyscyplinarnego o zasięgu ogólnopolskim na najciekawszą pracę projektową nt. „Matematyka w rzemiośle”. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej we współpracy z Fundacją „Matematyka dla wszystkich”.

Antonina Bogdał wykonała pracę pt.: „Ile matematycznych treści w jednym domu się mieści”, zaś Wiktoria Długosz: „Matematyka zaklęta w stopach metali”.

Udział w konkursie był dla uczennic okazją, by opowiedzieć nie tylko o swoich pasjach, ale też poszerzyć  wiedzę matematyczną. Podczas przygotowań odkrywały, jak wiele matematyki można znaleźć w  budownictwie i jubilerstwie, a także jak znajomość królowej nauk jest niezbędna w pracy rzemieślników. Podczas tworzenia projektu wykorzystały swoje wiadomości z zakresu informatyki.

https://youtu.be/7m40hV-xeNE

https://szkola29-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wdlugosz_sp29_czest_pl/EXHKi0cINl5Hvn8B4y_49yEBMidsmQqJc14OzDcz2_xihw?e=UIann8

Gratulujemy Tosi i Wiktorii  wspaniałych osiągnięć oraz życzymy dalszego rozwijania swoich pasji i zainteresowań.