Autor: Barbara Rek

— — — — — — — — — — — —

W naszej szkole, jak co roku w czerwcu obchodzimy Dzień Patronki. By oddać hołd Świętej Jadwidze i podziękować za wstawiennictwo, uczestniczyliśmy we Mszy św. Wszyscy spod budynku szkolnego wyszliśmy do kościoła parafialnego. Na czele, w uroczystym orszaku ze sztandarem szkoły, szła ,,nasza królowa” wraz z uczennicami ubranymi w stroje z epoki średniowiecza. Mszę św. celebrował dla nas ks. prał. Roman Szecówka – proboszcz parafii Świętego Franciszka z Asyżu. W homilii ks. proboszcz wskazywał, abyśmy jak najwięcej czerpali z życia sławnych ludzi, a szczególnie z życia Świętej Jadwigi – z jej mądrości, wielkoduszności i hojności. Za pięknie przygotowany śpiew podczas liturgii dziękujemy p. M. Itczak i p. E. Krajewskiej. Rodzicom klas młodszych dziękujemy za zapewnienie dzieciom odpowiednich strojów i udział w naszej uroczystości. Uczniowie klas starszych przygotowali na ten dzień liczne prezentacje multimedialne przybliżające postać i dzieła Królowej Jadwigi. Natomiast uczniowie klas młodszych podczas zajęć zgłębiali wiedzę o naszej Patronce, a następnie na boisku szkolnym malowali portret Jadwigi kredą. Na zakończenie tego uroczystego dnia chętni uczniowie z klas młodszych brali udział w Balu u Królowej, bo „miło szaleć, kiedy czas po temu”.