Autor: Ewa Bogdał

W listopadzie, wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła zaangażowała się w zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych w ramach akcji „Święty Mikołaj na Kresach Wschodnich”. Koordynatorem akcji była niezawodna pani Iwona Górawska, ale tym razem wsparł ją nasz Szkolny Klub Wolontariatu, który wymyślił, że ta coroczna akcja powinna zyskać na znaczeniu. Klasy zostały wyposażone w czerwone worki, w których gromadziły zebrane dary. Od tego roku, zespół, który zbierze najwięcej darów, otrzymuje   specjalną statuetkę, a w kolejnym roku przekaże ją następcom.  Pod czujnym okiem koordynatora, zachowując reżim sanitarny, uczniowie sumiennie ważyli i segregowali zgromadzone przez poszczególne  klasy rzeczy. Po dokładnym podsumowaniu wyłoniono zespół, który wykazał się największym sercem i zaangażowaniem.

W tym roku statuetka- serce trafiła do klasy IIa, która zebrała 72 kg darów, miejsce drugie zajęła  IIb  z wynikiem prawie 37 kg, a trzecie  kl.Vc, zbierając prawie 29 kg darów. W sumie nasza szkoła zebrała prawie 230 kg słodyczy i artykułów szkolnych, które przewiezione zostały do kościoła św. Wojciecha. Tam zostały posegregowane i spakowane do wysłania.   

Pomoc, w którą zaangażowała się społeczność SP 29, dotarła  już do młodych odbiorców  na Kresach Wschodnich. Na Kresy wyjechały trzy Tiry zgromadzonych  darów. W zbiórkę  zaangażowane były placówki oświatowe  województwa śląskiego oraz ościenne Gminy.

W imieniu młodych Polaków mieszkających na Kresach wschodnich,  Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” składa serdeczne podziękowanie za kolejny rok owocnej współpracy.

Organizatorzy akcji na terenie szkoły serdecznie dziękują uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły  za okazane serce i zaangażowanie. Każdy dar przyczynił się do tego, by Święty Mikołaj dotarł na Kresy Wschodnie.

Zapraszamy do udziału w akcji w przyszłym roku.