181204 mikolaj kresy

181204 mikolaj kresy


Nasza szkoła, współpracując z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”, po raz czwarty włączyła się w akcję charytatywno-patriotyczną, mającą na celu pomoc polskim dzieciom na Kresach. Uczniowie przez ostatni miesiąc zbierali artykuły spożywcze, słodycze i artykuły szkolne. Dary te trafiły w ostatnim tygodniu do polskich szkół i przedszkoli w rejonie wileńskim na Litwie, do Grodna na Białorusi oraz do Lwowa na Ukrainie. Akcja ta jest zakrojona na szeroką skalę, włączają się w nią placówki oświatowe w Częstochowie oraz sąsiednie gminy. Potężne transporty docierają do polskich dzieci czekających na Kresach.

W imieniu Prezesa Towarzystwa Patriotycznego „Kresy” ks. Ryszarda Umańskiego bardzo dziękujemy uczniom i ich rodzicom za czynne włączenie się w tę – jakże potrzebną akcję. Dziękujemy za każdy dar serca.