180514 dni europejskie

180514 dni europejskie

Tegoroczne – pysznie kolorowe – obchody odbywały się pod hasłem: SME, czyli Szkolne Mistrzostwa Europy – inaczej Szkolny Maraton Europejski.  Realizacja i prezentacja zadań trwała od dziewiątego do dwudziestego szóstego kwietnia, a całość koordynowała pani
Ewelina Brodzińska.

Pierwszy epitet pojawił się dzięki akcji UNICEF-u Eurocafe z sercem, które wraz z młodzieżą poprowadziła pani M. Kempa. Uczniowie mogli rozpieszczać swe podniebienia, delektując się Europysznościami.

Natomiast drugi z epitetów dotyczył feerii barw, jaką nasza szkoła eksplodowała dzięki zaangażowaniu uczniów i wychowawców. W tak optymistyczny sposób mogliśmy udekorować korytarze poprzez zawieszanie proporczyków państw Unii Europejskiej oraz prezentowanie plakatów w ramach akcji Euroart i Euroregio (panie: E. Bogdał, K. Stefańczyk, K.Tobijańska M.Walocha, A.Witczak). Wszystkie prace zachwycały kreatywnością, artystycznym wysiłkiem manualnym, czyli uwodziły rustykalnym urokiem rękodzieł dzieci
i młodzieży. Za swoje niebanalne plakaty w swoich kategoriach pierwsze miejsce zdobyły klasy: Ic, IIIc, VIb i IId gimnazjalna.

Jako że muzyka łagodzi obyczaje, a przynajmniej pomaga odreagować stresy – także szkolne – pani I. Bartelt-Adamczyk poprowadziła konkurs (karaoke) na Europrzebój. Tu bezkonkurencyjne okazało się wykonanie piosenki Alvaro Soler’a „Agosto” przez Huberta Jasnosa i Mateusza Sykułę z klasy VIb.  

Dla zachowania „homeostazy” – ludyczność a intelekt – uczniowie wzięli udział w konkursach: EuroProPol (na hasło promujące Polskę w Europie – pani I. Knysak)  i Euroquizach (rozwiązując mniej i bardziej poważne zadania testowe – panie M. Szymurska, E. Brodzińska). Największą błyskotliwością wykazały się klasy VIIb, wymyślając hasło: „Oczywiste przecież jest, w Polsce wiele jest ciekawych miejsc. A, że Polska w Unii się znajduje już tym sama się promuje”. Natomiast mistrzowie testów to: klasy Vb, Va i IIe gimnazjalna.

Finał akcji stanowił Eurohappening pod hasłem: Europa da się lubić! Wówczas miało miejsce apogeum swego rodzaju rywalizacji europejskiej. Klasy prezentowały barwy wylosowanych państw, a wytypowani przedstawiciele – Euroheros – strojami, charakteryzacją odzwierciedlali postać historyczną, współczesną czy też znaną z: literatury, filmu, sportu, kultury, nauki, TV (panie:R. Gajda, A. Klecha). Tu mistrzowskimi klasami okazały się 1a (Grecy) i 1c (Irlandczycy), ex aequo zdobywając pierwsze miejsce.

Dla uczniów najważniejsze w takich akcjach jest oderwanie od szkolnej rutyny, ale by the way (EuroDni zobowiązują również językowo) dzieci i młodzież mogą wówczas uczyć się zasad dotyczących m.in.: tolerancji, współpracy, odpowiedzialności, korzystania z różnych źródeł informacji.

Najbardziej zaangażowane klasy i uczniowie zostali docenieni i wyróżnieni pozytywnymi wpisami w zeszytach spostrzeżeń, cząstkowymi ocenami celującymi (np. z muzyki czy WOS-u), a nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego osiągnięcia II półrocza. Dziękujemy za aktywne włączenie się w SME i pękając z dumy, gratulujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, ich rodzicom i wychowawcom!

[widgetkit id=324]