Społeczność naszej szkoły przystąpiła do projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Głównym celem projektu jest wspieranie szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

W ramach projektu będziemy rozwijać 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających
    z ich nadużywania.
  2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
  5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
  6. Nauka kompetencji przyszłości.
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym
i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.