W maju uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „SZKOŁA PATRIOTÓW” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Celem projektu jest przywracanie oraz podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu – bohaterach i wydarzeniach. W ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy upowszechniać wiedzę na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem.

Wiele lat temu uczniowie naszej szkoły podjęli opiekę nad Pomnikiem poświęconym harcerzom Szarych Szeregów Ziemi Częstochowskiej poległym podczas II wojny światowej. Pomnik ten znajduje się na Cmentarzu św. Rocha. Systematycznie odwiedzamy to miejsce pamięci oraz pobliskie groby Powstańców Styczniowych. Otaczamy opieką te mogiły, porządkując je, składając kwiaty i zapalając znicze. To nasz wyraz wdzięczności za ich walkę, bo dzięki temu my możemy żyć współcześnie i marzyć o przyszłości.

Wrzesień to miesiąc, kiedy wspominamy bohaterów i ofiary II wojny światowej. W piątek, 1 września na Placu Pamięci Narodowej odbyły się główne uroczystości miejskie, związane z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy. Uroczystość miała przebieg zgodny z ceremoniałem wojskowym. Pododdział Honorowy wystawiła Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca. „Choć to, co wydarzyło się w tamtych dniach, wydaje się być odległe w czasie, niech ta rocznica będzie przypomnieniem, że historia ma moc przekazywania nam istotnych lekcji.(…)”- powiedział na tej uroczystości Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

22 września odbyła się na Jasnej Górze uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego Błogosławioną Rodzinę Ulmów, którzy zginęli tragicznie 24 marca 1944 roku broniąc i ukrywając Żydów podczas II wojny światowej. Obelisk został umiejscowiony przed Dębem Pamięci na Jasnej Górze i wmurowano w niego cegłę pochodzącą z domu Józefa Ulmy. W tym wyjątkowym wydarzeniu oddającym hołd Polakom, którzy w czasach największych zagrożeń przeciwstawiali się nienawiści i okrucieństwu, dając przykład odwagi i współczucia, wzięli udział również uczniowie naszej szkoły.

Nasi uczniowie wzięli udział w III edycji Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej.

O kolejnych działaniach w ramach projektu będziemy informować na stronie naszej szkoły.