Kładąc nacisk na staranne i nowoczesne wykształcenie, które stanie się w przyszłości przepustką na rynki pracy Unii Europejskiej, które przystępujemy do kampanii Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowały akcję „Szkoła z klasą” pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oto sześć zasad, na których skupia się akcja:

 • Szkoła z klasą dobrze uczy każdego dba, aby uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki.
 • Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia, uczniowie są oceniani według jasnych i jawnych zasad.
 • Szkoła z klasą uczy myśleć i rozumieć świat, uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć to, co się wokół dzieje.
 • Szkoła z klasą rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w prace na rzecz innych ludzi.
 • Szkoła z klasą pomaga uwierzyć w siebie, w szkole panuje życzliwa, serdeczna atmosfera.
 • Szkoła z klasą przygotowuje do przyszłości, uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem.

W ramach tych zasad nasza szkoła wybrała następujące zadania:

 • Lepiej przygotować do egzaminów.
 • Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
 • Festiwal nauki.
 • Praca dla innych.
 • Rodzice bliżej szkoły.
 • Więcej kultury.

Wszystkie zadania zostały zaliczone – sprawozdanie z realizacji na stronach „Szkoły z klasą”. W dniu 10 października 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły z Klasą”.