190321 wolontariat

190321 wolontariat

Ósmoklasisto!

Jeżeli jesteś osobą chętną do bezinteresownego niesienia pomocy, a przy tym potrafisz:

– zaangażować się,

– współpracować z innymi,

– wykazać się empatią,

– nie narzekać,

– przestrzegać zaleceń związanych z zagrożeniem COVID-19,

– poświęcić swój wolny czas,

– być kreatywnym,

– cieszyć się życiem,

– być odpowiedzialnym,

– zarażać innych optymizmem…

to nadajesz się na wolontariusza!

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 10.09.2020 (piątek ) o godzinie 17.00 na forum naszej szkoły.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem COVID-19, oraz wynikającymi z tego obostrzeniami – konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym roku szkolnym w naborze do Szkolnego Klubu Wolontariatu biorą udział w pierwszej kolejności uczniowie klas ósmych (w przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca). Pragniemy również zapewnić, że jeżeli pozwoli na to sytuacja, uczniowie obecnych klas siódmych będą mieli możliwość przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

Agnieszka Kula, Ewa Bogdał