190321 wolontariat

190321 wolontariat

Ósmoklasisto!

Jeżeli jesteś osobą chętną do bezinteresownego niesienia pomocy, a przy tym potrafisz:

– zaangażować się,
– współpracować z innymi,
– wykazać się empatią,
– nie narzekać,
– przestrzegać zaleceń związanych z zagrożeniem COVID-19,
– poświęcić swój wolny czas,
– być kreatywnym,
– cieszyć się życiem,
– być odpowiedzialnym,
– zarażać innych optymizmem…

to nadajesz się na wolontariusza!

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 08.10.2020 (czwartek) o godzinie 16:30 na forum naszej szkoły.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem COVID-19, oraz wynikającymi z tego obostrzeniami – konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym roku szkolnym w naborze do Szkolnego Klubu Wolontariatu biorą udział w pierwszej kolejności uczniowie klas ósmych (w przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca). Pragniemy również zapewnić, iż w przyszłym roku szkolnym ( lub wcześniej, jeżeli pozwoli na to sytuacja), uczniowie obecnych klas siódmych będą mieli możliwość przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Agnieszka Kula, Ewa Bogdał