Autor: Małgorzata Blachnicka-Kajdzik

— — — — — — — — — — — — —

Uwaga uczniowie klas V-VI zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – historycznym pt. “W świecie bogów i mitów greckich”. Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie graficznej wybranych bogów greckich z ich atrybutami lub zilustrowanie wybranego mitu greckiego. Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego “W świecie bogów i mitów greckich”.

I. Organizatorzy:

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie.

II. Cele konkursu:

1. Propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu mitologii antycznej.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z zakresu nauk humanistycznych.
3. Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
4. Pogłębienie wiedzy z zakresu historii starożytnej.

III. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w formie graficznej, dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanka, itp.) wybranych bogów greckich i ich atrybutów, herosów, lub dowolnego mitu greckiego.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Format A3;
2. Praca indywidualna;
3. Praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (imię, nazwisko, klasa);
4. Dane osobowe pozyskane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a organizatorzy zobowiązują się do nieudostępniania ich innym podmiotom.

V. Termin dostarczenia prac upływa 20 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu. Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym osiągnięcia pierwszego półrocza.

VI. Ocena zadania:

1. Samodzielność wykonania pracy.
2. Zgodność z tematyką.
3. Estetyka pracy.
4. Oryginalność wykonania.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu (I,II,III miejsce) oraz zdecydują o przyznaniu wyróżnień.
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.