Autor: Joanna Bromek

— — — — — — — — — — — — — —

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie do udziału w konkursie matematyczno-fizycznym.


Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • popularyzowanie wiedzy z fizyki i umiejętności matematycznych
 • kształcenie umiejętności operowania wiedzą międzyprzedmiotową
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs kierowany jest do uczniów klas 7 i 8
 • konkurs jest testem jednokrotnego wyboru
 • termin konkursu:

 11 kwietnia 2022r (poniedziałek) 4 godz. lekcyjna: 10:45 – 11:30, sala 21

 • organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki i fizyki
 • konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z fizyki i matematyki
 • udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi matematyki do 7 kwietnia 2022r.
 • ogłoszenie wyników: strona internetowa szkoły


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE