— — — — — — — — — — — — — — — — — —

W dniach 12-16.09.2022 r. w naszej szkole odbywała się akcja informacyjno-edukacyjna „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”, prowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W tych dniach wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami zajęcia na temat profilaktyki chorób zakaźnych, wykorzystując ulotki informacyjne, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne. Uczniowie wszystkich klas wykonali plakaty przedstawiające sposoby ochrony przed chorobami zakaźnymi. W oddziałach klas 1-3 przeprowadzono zajęcia profilaktyczne przypominające zasady higieny, w tym zasady prawidłowego mycia rąk. Uczniom, rodzicom i nauczycielom udostępniono stoisko z materiałami informacyjnymi dot. chorób zakaźnych oraz szczepień. Przygotowano tablicę informacyjną, która została wyeksponowana na korytarzu szkolnym. Celem przeprowadzonej akcji było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

E. Latos i K. Mielczarek