— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Informujemy, że w dniach od 12 do 16 września 2022 r. w naszej szkole odbywa się „Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych”. Tematem przewodnim jest przekazywanie wiedzy, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie oraz innych osób, szczególnie w czasie podwyższonego ryzyka przeziębień. Zapraszamy całą społeczność szkolną do współpracy i aktywnego udziału. Wiedza z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wczesne zapobieganie chorobom zakaźnym, to „Klucz” do naszego ZDROWIA.

Linki do pobrania:

– materiały informacyjne GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych–materialy-informacyjne-gis

– instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

– wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

– zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f83687