W ostatnim tygodniu października (w dniach 25 – 29) w ramach programu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie „Tydzień Dobrych Relacji”. Uczniowie wraz z nauczycielami  podejmowali szereg różnorodnych działań mających na celu wspieranie pozytywnych  relacji w klasie i szkole. Każdy dzień tygodnia obfitował w nowe, ciekawe wyzwania i atrakcje. Uczniowie brali udział w turnieju gier planszowych, przygotowywali w klasach „skrzynie” pozytywnych myśli oraz „tablice życzliwości”. Na godzinach wychowawczych odbywały się rozmowy z uczniami na temat prawidłowych relacji między ludźmi. Niektóre klasy uczestniczyły w wycieczkach integracyjnych. W środę szkoła mieniła się kolorami. Był to dzień w którym każda klasa była ubrana w kolor, jaki wylosował ich przedstawiciel z klasy. W czwartek odbył się koncert piosenek na życzenie. W tym dniu na każdej przerwie śródlekcyjnej z radiowęzła rozbrzmiewała muzyka, która „porywała” uczniów do wspólnego tańca. Cała społeczność naszej szkoły wspaniale wywiązała się z podejmowanych działań.

Taki tydzień może trwać cały rok 🙂

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z podejmowanych działań: