210623 fotografia

210623 fotografia

Samorząd uczniowski zaprasza uczniów i nauczycieli naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym. Celem jest uwrażliwienie na piękno przyrody otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji, opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie. Zdjęcia należy umieścić w kopercie i dołączyć kartkę z informacją (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce wykonania zdjęcia) oraz oświadczenie, iż fotografie wykonane są osobiście. Prace bez oświadczenia zostaną zdyskwalifikowane. W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, potrzebne będzie oświadczenie, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.

Oceniane będą przede wszystkim wartości, takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność oraz jakość wykonania. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora, czyli samorząd uczniowski. Decyzja jury jest ostateczna. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

  • Termin dostarczania zdjęć do 30.09.2021r. 
  • Rozstrzygnięcie konkursu 06.10.2021r.