Od września do grudnia 2021 roku w naszej szkole realizowany był program „Aktywny powrót do szkoły” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Celem projektu była poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych oraz walka ze skutkami pandemii koronawirusa. W realizację programu zaangażowali się nauczyciele:

  • w klasach młodszych (I-III) p. Anna Kołaczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • w klasach starszych (IV-VIII) p. Rafał Nenart – nauczyciel wychowania fizycznego

którzy w pierwszym etapie projektu zostali przeszkoleni przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kolejnym etapem była ocena kondycji fizycznej uczniów poprzez pomiary somatyczne oraz testy sprawnościowe, które stanowiły podstawę do przygotowania odpowiedniej formy zajęć ruchowych mających na celu realizację naczelnego zadania projektu. Zajęcia sportowe w ramach SPORT KLUBÓW realizowane były dwa razy w tygodniu, dla każdej z grup wiekowych, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. W ramach spotkań prowadzono różnorodne formy zajęć ruchowych oraz gry, które miały charakter zabaw tj. zumba, badminton, ćwiczenia ze wstążkami gimnastycznymi, mini-hokej, piłka koszykowa, ręczna oraz siatkowa. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczali na zajęciach.