Autor: Magdalena Kempa

— — — — — — — — — — — — — — —

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina, że wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na niepełnoletnich. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła ten uniwersalny dokument. Jego zapisy nie tylko chronią, ale i wspierają młode pokolenie w prawidłowym rozwoju.

Znajomość tego „kodeksu” zobowiązuje dorosłych do zagwarantowania i respektowania praw dziecka. Z drugiej strony daje m.in. uczniom możliwość aktywnego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszył szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Możemy być dumni i bez pruderii się tym chwalić, że sprostaliśmy temu wyzwaniu. Jako Polacy, społeczności szkolne i przedszkolne zdaliśmy egzamin z empatii i życzliwości. Ciepło przyjęliśmy i stale wspieramy uchodźców z Ukrainy, uciekających przed wojną.

Nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. To wydarzenie zjednoczyło wszystkich uczniów. Ubrani na niebiesko świętowali rocznicę uchwalenia Konwencji z ich przywilejami. Do akcji aktywnie włączyli się Wolontariusze Klubu Szkół UNICEF oraz SKW SP 29, przeprowadzając zajęcia edukacyjne w kl. 1-3. Efektem tego przedsięwzięcia była instalacja artystyczna, dekorująca forum szkoły. Natomiast młodzież z klas starszych dyskutowała o swoich prawach podczas zajęć z wychowawcą.

Poza tym nasi Wolontariusze 18 listopada podczas przerw śródlekcyjnych przybliżyli innym wymienioną tematykę, wykonując Łańcuch Praw Dziecka. Dzięki niemu pragnęli podkreślić, że każdy „małolat” się liczy – niezależnie od: pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, inteligencji, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, szczególnie Wolontariuszom za zaangażowanie, a wychowawcom za pomoc i wsparcie. Z ramienia UNICEF całość koordynowała p. Kempa – we współpracy z p. Kulą.