181203 gala

181203 gala

9 listopada o godz. 11.00 w Auli UJD odbyła się Uroczysta Gala Patriotyczna, która była podsumowaniem projektu „Od przedszkolaka do starszaka – za wolność Naszą i Waszą”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W projekcie wzięły udział trzy placówki oświatowe: VIII LO Samorządowe, Szkoła Podstawowa 29 i Miejskie Przedszkole 32. W ramach projektu zarówno uczniowie wyżej wymienionych szkół, jak i przedszkolaki zrealizowali wiele przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. 

[widgetkit id=392]