161111 gala

161111 gala

10 listopada uczniowie czterech częstochowskich placówek spotkali się w Auli Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii Jana Długosza, aby wziąć udział w uroczystej patriotycznej gali podsumowującej projekt „Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń”.

Swoją obecnością podczas gali zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz organizacji związkowych. Byli z nami: Pan Jarosław Marszałek – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Pan Sebastian Trzeszkowski – asystent Prezydenta, Pani Katarzyna Centkowska – Wydmuch -Kierownik Referatu Organizacji Oświaty Wydziału Edukacji UM, Pani Katarzyna Wilk – Dyrektor RODN „WOM”, Pani Grażyna Bochenkiewicz – Z-ca dyrektora RODN „WOM”, ks. Ryszard Umański – Prezes Zarządu Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”, Pani Wioletta Koźlik – Z-ca prezesa ZO ZNP O. Częstochowa.

Mottem realizowanego projektu są słowa polskiego działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża stanu – Józefa Piłsudskiego

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 

Projekt „Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń” trwał półtora miesiąca i brały w nim udział następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie i VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe jako organizatorzy oraz Miejskie Przedszkole nr 32 i Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej jako partnerzy projektu.

Pomysłodawcami projektu i jego koordynatorkami były panie: Iwona Nędzyńska – Mól, nauczyciel SP 29 oraz pani Iwona Krysian, nauczyciel VIII LOS.
W działaniach wspierali nas: Radio Jura, „Życie Częstochowy” i Akademia Jana Długosza.
Galę prowadziło ośmioro uczniów ze szkół zaangażowanych w projekt.
Uroczystość rozpoczął pokaz mazura – tańca o charakterze narodowym, zaprezentowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 pod opieką pani mgr Agnieszki Janiszewskiej – Wypych.
Następnie pani Aleksandra Nocoń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 oraz pani Ilona Walczak-Dądela – dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego powitały obecnych gości, a pan Jarosław Marszałek – Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy skierował do obecnych słowa traktujące o patriotyzmie.

Kolejnym punktem programu był wykład na temat polskiej drogi do niepodległości przygotowany przez Kamila Bejma – ucznia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego. Uczniowi asystowali wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 32, którzy zaśpiewali „Rotę”.
Obecni na gali mogli także obejrzeć film definiujący słowo patriotyzm. Został on stworzony przez ucznia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego – Iwo Miklusa, pod opieką pani Iwony Krysian, a także wysłuchali pieśni patriotycznej w wykonaniu Michaliny Wypych, uczennicy Gimnazjum nr 3 imienia Armii Krajowej przygotowanej przez pana Pawła Sołtysika.
Nie zabrakło również inscenizacji. Koło teatralne „Bajolandia” przygotowało na tę uroczystość spektakl ilustrujący drogę Polski do niepodległości. Aktorzy i śpiewacy ze Szkoły Podstawowej nr 29 zostali przygotowani przez panie: Katarzynę Głębiewską, Monikę Itczak, Elżbietę Chęcińską i Sylwię Jurę.
Organizatorzy i placówki partnerskie w ramach projektu „Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń” zorganizowały szereg działań wewnętrznych o charakterze patriotycznym. Uczestnicy gali obejrzeli prezentację, która stanowiła podsumowanie inicjatyw podejmowanych przez uczestników projektu. Została ona przygotowana przez panią Iwonę Nędzyńską – Mól. W trakcie prezentacji wszyscy wysłuchali pieśni patriotycznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 29, pod opieką pani Bożeny Jędryszczak – Charuby.

Poza działaniami wewnętrznymi placówki biorące udział w projekcie zorganizowały szereg miejskich konkursów o tematyce patriotycznej pod tytułem „Ja i moja Ojczyzna”. Podczas gali dyrektorzy i przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie wspólnie z gośćmi wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursów. Były to następujące konkursy:

  • Miejski Konkurs Recytatorski, którego organizatorem było VIII LOS, a opiekę nad nim sprawowała pani Iwona Skrzypczyk – Gałkowska,
  • Szkolny konkurs wiedzy historycznej „Drogi Polski do Niepodległości”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 3, a opiekę nad nim sprawowała pani Lidia Ożóg,
  • Miejski konkurs Poetycki, zorganizowany przez SP 29 pod opieką pani Violetty Strzeleckiej,
  • Miejski Konkurs Plastyczny, którego organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 32, a pieczę nad nim sprawowała pani Iwona Bialik.

Galę zakończył pokaz poloneza w wykonaniu uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego. Młodzież ćwiczyła wytrwale pod opieką pana Artura Płuciennika.

Wszyscy goście i widzowie otrzymali przepiękne niepodległościowe kotyliony przygotowane przez nauczyciela SP 29, panią Bożenę Kuklę.

[widgetkit id=122]